O grywalizacji i zwinności w procesie ocen okresowych.

Oceny okresowe są zagadnieniem złożonym zarówno w aspekcie metodologicznym, wdrożeniowym jak i strategicznym. W branżach cechujących się rynkiem pracownika, wysoką zmiennością i elastycznością działania klasyczny model będzie nieporozumieniem. Tak samo w organizacjach niewielkich, o płaskiej strukturze i startupowej kulturze organizacyjnej.… Continue Reading